Pages

Tuesday, 14 June 2011

Lirik Lagu Yu Ke Wei 郁可唯 - Shang Bu Qi 傷不起 Lyrics

就 像 一 个 梦 想  只 能  想 像
jiù xiàng yí gè mèng xiǎng  zhǐ néng  xiǎng xiàng
就 像 两 个 气 球  不 容  碰 撞
jiù xiàng liǎng gè qì qiú  bù róng  pèng zhuàng
说 声 很 有 感 觉  简 单  承 认 真 实 相 处 的 感 觉  很 难
shuō shēng hěn yǒu gǎn jué  jiǎn dān  chéng rèn zhēn shí xiāng chǔ de gǎn jué  hěn nán
一 点 点 不 安  就 挂 在 心 上
yì diǎn diǎn bù ān  jiù guà zài xīn shàng

不 是 爱 不 起  只 是 伤 不 起
bú shì ài bù qǐ  zhǐ shì shāng bù qǐ
只 知 道 坚 持 脆 弱 浪 漫  不 知 道 谁 不 自 量
zhǐ zhī dào jiān chí cuì ruò làng màn  bù zhī dào shuí bú zì liàng
怕 难 过  谁 能 忘  以 为 追 求 完 美 却 又 经 不 起 受 伤
pà nán guò  shuí néng wàng  yǐ wéi zhuī qiú wán měi què yòu jīng bù qǐ shòu shāng
既 然 欢 乐 变 成 负 担  只 有 不 欢 而 散
jì rán huān lè biàn chéng fù dān  zhí yǒu bù huān ér sàn

就 像 咖 啡 只 能  不 断  加 糖
jiù xiàng kā fēi zhǐ néng  bú duàn  jiā táng
就 像 亲 吻 不 曾  预 备  心 酸
jiù xiàng qīn wěn bù cén  yù bèi  xīn suān
lyricsalls.blogspot.com
只 会 接 受 相 拥 感 动  不 愿 面 对 抱 头 痛 哭  难 堪
zhǐ huì jiē shòu xiāng yōng gǎn dòng  bú yuàn miàn duì bào tóu tòng kū  nán kān
悲 伤 到 这 样  也 只 能 这 样
bēi shāng dào zhè yàng  yě zhǐ néng zhè yàng

不 是 爱 不 起  只 是 伤 不 起
bú shì ài bù qǐ  zhǐ shì shāng bù qǐ
只 知 道 坚 持 脆 弱 浪 漫  不 知 道 谁 不 自 量
zhǐ zhī dào jiān chí cuì ruò làng màn  bù zhī dào shuí bú zì liàng
还 难 过  谁 能 忘
hái nán guò  shuí néng wàng
以 为 追 求 完 美 却 没 想 过 会 受 伤
yǐ wéi zhuī qiú wán měi què méi xiǎng guò huì shòu shāng
既 然 欢 乐 变 成 负 担  只 有  不 欢 而 散
jì rán huān lè biàn chéng fù dān  zhí yǒu  bù huān ér sàn

不 是 不 爱 你  只 是 伤 不 起
bú shì bú ài nǐ  zhǐ shì shāng bù qǐ
不 断 在 分 享 没 想 过 分 担
bú duàn zài fēn xiǎng méi xiǎng guò fèn dān
一 直 朝  泡 影  莽 撞
yì zhí cháo  pào yǐng  mǎng zhuàng
才 失 望  就 绝 望
cái shī wàng  jiù jué wàng
以 为 追 求 完 美 变 成 两 败 俱 伤
yǐ wéi zhuī qiú wán měi biàn chéng liǎng bài jù shāng
既 然 欢 乐 变 成 负 担  活 该  不 欢 而 散
jì rán huān lè biàn chéng fù dān  huó gāi  bù huān ér sànRelated Post:at7:18 PM

0 comments:

Post a Comment