Pages

Friday, 21 October 2011

Sai Gaai Wooi Bin Dak Hen Mei - Grasshopper (世界会变得很美 - 草蜢)


中我 烦闷枯燥
Jung ngoh faan moon foo cho
流浪街中的好一段日子
Lau long gaai jung dik ho yat duen yat ji
从未相信命运就是天意
Chung mei seung sun ming wan jau si tin yi
只知道自我世界有苦恼
Ji ji do ji ngoh sai gaai yau foo no

0 comments:

Post a Comment