Pages

Thursday, 10 November 2011

Boom Boom - Vangie Tang Wing Chi (Boom Boom - 鄧穎芝)


深宵中 核電站 劇烈被炸
Sam siu jung hat din jaam kek lit bei ja
這邊箱 衝擊波 衝擊水壩
Je bin seung cheung gik boh chung gik sui ba
天比高 摩天高築都已盡散
Tin bei go moh tin go juk do yi jun saan
大難到塵寰 世間有麻煩
Daai naan do chan wan sai gaan yau ma faan

警車聲 像奪命 混亂代碼
Ging che seng jeung duet ming wan luen doi ma
終審院 共秩序 急速分岔
Jung sam yuen gung dit jui gap chuk fan cha
總統府 首都高速亦像敗瓦
Jung tung foo sau do go chuk yik jeung baai nga
由燦爛變得破爛
Yau chaan laan bin dak poh laan

0 comments:

Post a Comment